Hjernerystelsesrehabilitering

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Der har været slag i hovedet indenfor de sidste 3 måneder.
 • Diagnosen "hjernerystelse" skal være stillet.
Koncept ikon

Koncept

Rehabiliteringen består af gruppeundervisning og enkelte individuelle konsultationer efter behov.

Tilbuddet er målrettet patienter, der for nyligt har pådraget sig en hjernerystelse. "For nyligt" forstås som udgangspunkt fra 2 uger og op til 3 måneder. Hvilket forløb, der tilbydes, afhænger dog altid af en individuel, konkret vurdering.

Patienter med længerevarende følger efter hjernerystelse (+3 måneder) kræver visitation fra kommunal myndighed. Her vil der efter bevilling kunne tilbydes anden form for individuel rehabilitering og/eller tværfaglig udredning.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Rehabiliteringens varighed er individuel alt efter behov og indsats.
 • Hvis du for nylig har pådraget dig en hjernerystelse (op til 3 måneder), kan HCN visitere direkte ind til indsats og en kortere gruppebaseret undervisning, som ofte vil være relevant.
 • Hvis du har længerevarende følger (+3 måneder), skal en anden kommunal myndighed give bevilling, og en tværfaglig udredning eller et individuelt tilrettelagt forløb vil ofte være relevant.
 • Der vil ofte være tværfaglige indsatser for eksempel neuropsykolog, fysioterapeut og ergoterapeut.
 • Der vil ofte være samarbejde med Jobcentret, hvis du er sygemeldt.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehuse kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig

Hjernerystelsesenheden på Taleinstituttet og
Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2B
9000 Aalborg

Der er fri henvendelsesret med anmodning om at få vurderet sagen og muligt rehabiliteringsbehov.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.

Hjernerystelsesenheden på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland er bevilgende myndighed. Det vil sige, at efter henvendelse skal der ske en visitation med vurdering af bevillingsmulighed.

Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Hjernerystelsesenheden på Taleinstituttet og
Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2B
9000 Aalborg