Vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Tilhøre én af de definerede målgrupper.
Koncept ikon

Koncept

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til patienter, som opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier. Det er den praktiserende læge, der vurderer, om en patienten opfylder kriterierne.

Patienten skal være i én af de definerede målgrupper:

 • Bo på plejehjem.
 • Være tilknyttet et bo- eller dagtilbud for handicappede.
 • Være i et genoptræningsforløb på grund af en kompleks erhvervet hjerneskade.
 • Ikke kunne benytte et tilbud i praksis, hvilket primært er patienter i kørestol, hvor lift eller andet specialudstyr er nødvendig.

Den praktiserende læge laver en henvisning med diagnose eller kriterier. Patienten kan få træning hos en privat praktiserende fysioterapeut eller hos Aalborg Genoptræning.

Målet fastsættes af den praktiserende læge i samarbejde med fysioterapeut og patient.

Vederlagsfri fysioterapi er en helhedsorienteret indsats, der beror på en individuel faglig vurdering. Denne er grundlag for indsatsen, og mængden af behandling og træning.

Der er mulighed for at koordinere tilbuddet med andre træningstilbud såsom §86 eller §140. Dog må der ikke foregå dublerende behandling efter flere paragraffer.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Den vederlagsfri træning foregår i kommunalt regi ved Aalborg Genoptræning, som individuel, hold-, eller samtræning.
 • Hvis du bor på plejehjem eller på et bo- eller dagtilbud, kan træningen foregå hos dig selv.
 • Kontakt Kontaktcentret på telefon: 99 82 50 00 for at høre nærmere om mulighederne for transport.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient skal selv tilmelde sig

Aalborg Genoptræning
Telefon 9931 4985, telefontid kl.8-12 på hverdage.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

I patientens eget hjem eller hos Aalborg Genoptræning.