Træning af patienter med Parkinson

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opleve forværring af sygdom.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
Koncept ikon

Koncept

Der er mulighed for træning i en tidsbegrænset periode hvis patient eller pårørende oplever forværring af Parkinsons symptomer.

Træning kan være med til at give patienten en bedre livskvalitet, så han/hun kan bevare sin selvstændighed og forblive selvhjulpen i længere tid.

Udover træning, kan patienten få råd og vejledning i eget hjem eller på et træningscenter. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hvis du eller dine pårørende oplever en forværring i din sygdom, kan du ansøge visitationen om bevilling af træning.
 • Udover træning kan du få råd og vejledning, som kan foregå i dit eget hjem, i nærmiljøet eller på et træningscenter.
 • Hvis du har problemer med transport, kan du søge om at få bevilget kørsel.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 99 82 50 00

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

I patientens eget hjem eller hos Træningsenheden i Aalborg Kommune.