Samråd for Børn og Unge

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give samtykke.
Koncept ikon

Koncept

Med Samråd for Børn og Unge får praktiserende læger en kommunikationskanal ift. Aalborg kommune i forhold til børn og unge, som befinder sig i gråzonen mellem kommunale instanser og egentlig psykiatri. Det er situationer, hvor der ofte er tale om både sociale og psykiatriske problemstillinger. Målet med den tværfaglige og tværsektorielle belysning af sagerne er, at flere børn og unge får den rette hjælp, og på et tidligere tidspunkt.

Det drejer sig også om de børn og unge, hvor mistanken retter sig mod udviklingsforstyrrelser (autisme) og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD), hvor tværfaglig belysning er nødvendig. Endelig kan det også være primært social betingede problematikker, hvor man kan hjælpe de svage familier ved at indlede samarbejde med kommunen.

Samråd for Børn og Unge ikke har mulighed for at foretage en evt. videre henvisning direkte til Børne- og Ungdomspsykiatrien. En sådan henvisning skal stadig foretages af rette instans, eksempelvis praktiserende læge.

Samrådet består af:

 • Repræsentanter fra PPR (Skoleforvaltningen)
 • Repræsentant fra Børne psykologisk team (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
 • Repræsentant fra Socialforvaltning (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
 • Repræsentant for almen praksis - praksiskonsulent Mette Hertel
 • Special psykolog (visitator) BUP, klinik syd
 • Socialrådgiver, BUP, klinik syd

Ved henvisning skal forældremyndighedsindehaver give mundtlig accept, og den praktiserende læge skal beskrive:

 • Hvad ønskes der hjælp til? (Beskriv problematik og ændringer i adfærd)
 • Beskrivelse af barnets sociale forhold (netværk og familie, sygdom, misbrug)
 • Beskrivelse af barnets udvikling (fysisk og psykisk)
 • Beskrivelse af barnets daglige gang i institution/skole (kendskab til mistrivsel)

Der skal stadig laves underretninger ved mistanke om omsorgssvigtede børn og unge.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Målet med denne indsats er, at flere børn og unge får den rette hjælp så tidligt som muligt.
 • Inden mødet skal I som forældre give samtykke til, at jeres barns sag må drøftes. Dette sker via eBoks.
 • Når samrådet har drøftet sagen, sendes der en anbefaling via eBoks fra Samrådet til både jer forældre og henvisende læge. Det skal understreges, at der er tale om en anbefaling, og I er derfor ikke forpligtet til at følge Samrådets konklusion.
 • Samrådets medlemmer har tavshedspligt.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvise via sygehushenvisning med overskriften ”Børn og unge samråd”
 • Børnelæge kan henvise via sygehushenvisning med overskriften ”Børn og unge samråd”
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.