Nikotinstop for unge i grundskole, 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse (under og over 18 år)

Kriterier ikon

Kriterier

  • Gå på en grundskole, 10. klasse eller ungdomsuddannelse i Aalborg Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Unge i grundskolen, 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse i kan få hjælp til at stoppe med at ryge og/eller bruge røgfri tobak (snus, nikotinposer, puffbars og mange flere). Stopforløbende faciliteres af sundhedsplejen. 

Alle forløb er gratis.
Hvis du er over 18 år og ryger mere end 15 cigaretter om dagen eller bruger nikotinposer svarende til 15 cigaretter om dagen, kan du modtage gratis nikotinsubstitution i otte uger.

 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du kan få gratis hjælp til stoppe med at ryge, bruge snus, e-cigaretter og lignende.
  • Går du i folkeskole i Aalborg Kommune, kan du kontakte skolesundhedsplejersken på din skole.
  • Går du i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse i Aalborg kommune, kan du kontakte skolens sundhedsplejerske fra Sund Ung eller Sundhedsplejen på telefonnummer 99 31 92 63.
  • Vi tilpasser forløbet til dig og dit behov.
  • Du kan få individuel hjælp eller hjælp i grupper med andre unge.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge kan henvende sig
  • Den unge kan henvende sig
  • Forældre kan henvende sig

Sundhedsplejen
Telefon: 99 31 92 63 

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 13.04.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Forløbene afholdes løbende - eksempelvis på den lokale skole.