Forsorgshjem og herberg for hjemløse

Kriterier ikon

Kriterier

 • Fyldt 18 år.
 • Dansk statsborger eller opholdstilladelse.
 • Hjemløs eller funktionelt hjemløs (ikke kunne opholde sig i egen bolig).
 • Særligt for socialt udsatte med misbrug og/eller andre psykosociale problemstillinger.
Koncept ikon

Koncept

Forsorgshjemmet Svenstrupgård og Kirkens Korshærs Herberg tilbyder midlertidige ophold til borgere, der enten ikke har eller kan være i egen bolig. 

Opholdet skal styrke borgerens ressourcer og situation med henblik på at komme tilbage i egen bolig. Det sker gennem aktiverende støtte samt samarbejde med relevant myndighed.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Forsorgshjemmet Svenstrupgård og Kirkens Korshærs Herberg er midlertidige opholdstilbud til dig, der enten ikke har eller kan være i egen bolig.
 • Du skal enten henvende dig personligt eller henvises af en offentlig myndighed eller institution, hvis du ønsker et ophold.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Borger kan selv henvende sig
 • Kommune kan henvende sig telefonisk

Svenstrupgård
Lejrevej 10
9230 Svenstrup
Telefon: 99 82 25 55

Kirkens Korshærs Herberg
Forchhammersvej 13-15
9000 Aalborg
Telefon: 98 13 18 54

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Svenstrupgård

 • Egenbetaling på 94 kroner i døgnet. Betaling sker i samarbejde med kommunen. 
 • Kost betales af beboeren. 

Kirkens Korshær 

 • Egenbetaling på 94 kroner i døgnet. Betaling kan efter aftale og samtykke trækkes direkte fra pension eller kontanthjælp.
 • Kost er beboerens eget ansvar, men det er muligt at deltage i madklub til aftensmad. Deltagelse koster 180 kroner/uge samt, at beboeren hjælper eller står for madlavningen en dag om ugen.

Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Svenstrupgård
Lejrevej 10
9230 Svenstrup

Kirkens Korshærs Herberg
Forchhammersvej 13 - 15
9000 Aalborg