Forsorgshjem og herberg for hjemløse

Kriterier ikon

Kriterier

 • Fyldt 18 år.
 • Dansk statsborger eller opholdstilladelse.
 • Hjemløs eller funktionelt hjemløs (ikke kunne opholde sig i egen bolig).
 • Særligt for socialt udsatte med misbrug og/eller andre psykosociale problemstillinger.
Koncept ikon

Koncept

Forsorgshjemmet Svenstrupgård og Kirkens Korshærs Herberg tilbyder midlertidige ophold til borgere, der enten ikke har eller kan være i egen bolig. 

Opholdet skal styrke borgerens ressourcer og situation med henblik på at komme tilbage i egen bolig. Det sker gennem aktiverende støtte samt samarbejde med relevant myndighed.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Forsorgshjemmet Svenstrupgård og Kirkens Korshærs Herberg er midlertidige opholdstilbud til dig, der enten ikke har eller kan være i egen bolig.
 • Du skal enten henvende dig personligt eller henvises af en offentlig myndighed eller institution, hvis du ønsker et ophold.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Borger kan selv henvende sig
 • Kommune kan henvende sig telefonisk

Svenstrupgård
Lejrevej 10
9230 Svenstrup
Telefon: 99 82 25 55

Kirkens Korshærs Herberg
Forchhammersvej 13-15
9000 Aalborg
Telefon: 98 13 18 54

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 23.03.2023.
Pris ikon

Pris

Svenstrupgård

 • Egenbetaling på 94 kr. i døgnet. Betaling sker i samarbejde med kommunen. 
 • Kost betales af beboeren. 

Kirkens Korshær 

 • Egenbetaling på 94 kr. i døgnet. Betaling kan efter aftale og samtykke trækkes direkte fra pension eller kontanthjælp.
 • Kost er beboerens eget ansvar, men det er muligt at deltage i madklub til aftensmad. Deltagelse koster 180 kr./uge samt, at man hjælper/står for madlavningen en dag om ugen.

Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Svenstrupgård
Lejrevej 10
9230 Svenstrup

Kirkens Korshærs Herberg
Forchhammersvej 13 - 15
9000 Aalborg