Socialt udsat

Indsatser til patienter der har sociale problemer fx sindslidelse, misbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer eller senfølger af seksuelle overgreb.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn op til 13 år.
 • Har været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb, eller er traumatiseret efter fx voldsom omsorgssvigt.
 • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
 • Forældre/omsorgspersoner skal henvende sig til familiegrupperne
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Udsat for psykisk og/eller fysisk vold i nære relationer.
 • Må ikke være påvirket af alkohol og/eller stoffer eller have et ubehandlet misbrug.
 • Må ikke have svære psykiske problemer.
 • Skal have opholdstilladelse i Danmark
 • Patient skal selv henvende sig
 • Kvinder eller mænd, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.
 • Være fyldt 18 år.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Ophold i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Socialt udsat.
 • Patienten, samarbejdspartnere og pårørende kan kontakte gadesygeplejersken telefonisk
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Svært sindslidende med komplekse problemstillinger.
 • Lever isoleret og ensomt.
 • Misbrugsproblemer.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Være fyldt 18 år.
 • Primært for socialt udsatte (misbrugere, hjemløse, sindslidende eller ensomme).
 • Patient skal selv henvende sig
 • Være fyldt 18 år.
 • Være dansk statsborger eller have opholdstilladelse.
 • Ikke have andet relevant tilbud.
 • Være hjemløs og funktionelt hjemløs og ikke kunne opholde sig i egen bolig.
 • Særligt for socialt udsatte med misbrug og/eller andre psykosociale problemstillinger.
 • Borger kan selv henvende sig
 • Kommune kan henvende sig telefonisk
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patienten har brug for ekstra omsorg og støtte i en kort periode.
 • Læge eller anden fagperson skal henvise per telefon
 • Bosat i Region Nordjylland.
 • Over 18 år.
 • Patienten skal give samtykke til, at lægen beskriver formål med henvisningen, anamnese etc.
 • Manglende danskkundskaber er ikke et kriterie for henvisning.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Sygehus kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Kan i nogle tilfælde blive visiteret til tilbuddene.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år
 • Modtage førtidspension.
 • Læge kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus, sygedagpengehus, m.fl. kan henvise
 • Være bosat i Aalborg Kommune.
 • Have været udsendt for Danmark i mindst 28 dage fx militærpersonale, beredskab, sundhedsfagligt personale og politi.
 • Være pårørende til en tidligere udsendt.
 • Læge kan kontakte veterankoordinator
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygedagpengehus kan henvise
 • Jobcentret kan henvise