Socialt udsat

Indsatser til patienter der har sociale problemer fx sindslidelse, misbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer eller senfølger af seksuelle overgreb.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn op til 13 år.
 • Udsat for fysiske eller seksuelle overgreb eller traumatiseret efter omsorgssvigt.
 • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
 • Forældre/omsorgspersoner skal henvende sig til familiegrupperne
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Opholdstilladelse i Danmark.
 • Udsat for psykisk og/eller fysisk vold i nære relationer.
 • Må ikke være påvirket af alkohol og/eller stoffer.
 • Må ikke have et ubehandlet misbrug.
 • Må ikke have svære psykiske problemer.
 • Kvinde skal selv henvende sig
 • Kvinder eller mænd, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.
 • Over 18 år.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Opholde sig i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år.
 • Socialt udsat.
 • Patienten kan selv henvende sig
 • Pårørende kan kontakte gadesygeplejersken
 • Samarbejdspartnere kan kontakte gadesygeplejersken
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Svært sindslidende med komplekse problemstillinger.
 • Isoleret og ensom.
 • Misbrugsproblemer.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Primært for socialt udsatte (misbrugere, hjemløse, sindslidende eller ensomme).
 • Patient skal selv henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Dansk statsborger eller opholdstilladelse.
 • Hjemløs eller funktionelt hjemløs (kan ikke opholde sig i egen bolig).
 • Særligt for socialt udsatte med misbrug og/eller andre psykosociale problemstillinger.
 • Kan ikke være i andet relevant tilbud.
 • Borger kan selv henvende sig
 • Kommune kan henvende sig telefonisk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patienten har brug for ekstra omsorg og støtte i en kort periode.
 • Læge eller anden fagperson skal henvise per telefon
 • Bo i Region Nordjylland.
 • Over 18 år.
 • Patienten skal give samtykke til, at lægen beskriver formål med henvisning samt anamnese.
 • Manglende danskkundskaber er ikke et kriterie for henvisning.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Kan i nogle tilfælde blive visiteret til tilbuddene.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Modtage førtidspension.
 • Læge kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus, sygedagpengehus, m.fl. kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Udsendt for Danmark i mindst 28 dage.
 • Militærpersonale, beredskab, sundhedsfagligt personale eller politi.
 • Pårørende til en tidligere udsendt.
 • Læge kan kontakte veterankoordinator
 • Patient kan henvende sig
 • Jobcenter kan henvise
 • Modtage førtidspension
 • Bo i Aalborg Kommune
 • I målgruppen for at modtage bostøtte
 • Være motiveret for forandring
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Modtager førtidspension eller bor på botilbud i Aalborg kommune
 • Lyst til at deltage i et frivilligt fællesskab
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Tilknyttet bostøttemedarbejder eller andet støttepersonel kan henvende sig
 • Bopæl i Region Nordjylland (politikreds 1).
 • Været udsat for kriminalitet eller voldsomme ulykker som offer, vidne eller som pårørende.
 • Læge kan henvise
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig