Socialt udsat

Indsatser til patienter der har sociale problemer fx sindslidelse, misbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer eller senfølger af seksuelle overgreb.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn op til 13 år.
 • Udsat for fysiske eller seksuelle overgreb eller traumatiseret efter omsorgssvigt.
 • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
 • Forældre/omsorgsperson skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Opholdstilladelse i Danmark.
 • Udsat for psykisk og/eller fysisk vold i nære relationer.
 • Må ikke være påvirket af rusmidler eller have et misbrug.
 • Kvinde skal selv henvende sig
 • Kvinder eller mænd, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.
 • Fyldt 18 år.
 • Kvinder og mænd kan selv henvende sig
 • Fagpersoner og pårørende kan henvende sig
 • Opholde sig i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år.
 • Socialt udsat.
 • Patienten kan selv henvende sig
 • Pårørende kan kontakte gadesygeplejersken
 • Samarbejdspartnere kan kontakte gadesygeplejersken
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Svært sindslidende med komplekse problemstillinger.
 • Isoleret og ensom.
 • Misbrugsproblemer.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Primært for socialt udsatte (misbrugere, hjemløse, sindslidende eller ensomme).
 • Patient skal selv henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Dansk statsborger eller opholdstilladelse.
 • Hjemløs eller funktionelt hjemløs (ikke kunne opholde sig i egen bolig).
 • Særligt for socialt udsatte med misbrug og/eller andre psykosociale problemstillinger.
 • Borger kan selv henvende sig
 • Kommune kan henvende sig telefonisk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patienten har brug for ekstra omsorg og støtte i en kort periode.
 • Læge kan henvise telefonisk
 • Fagpersoner kan henvise telefonisk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Udsendt for Danmark i mindst 28 dage.
 • Militærpersonale, beredskab, sundhedsfagligt personale eller politi.
 • Pårørende til en tidligere udsendt.
 • Læge kan kontakte veterankoordinator
 • Patient kan henvende sig
 • Jobcenter kan henvise
 • Bopæl i Region Nordjylland (politikreds 1).
 • Været udsat for kriminalitet eller voldsomme ulykker som offer, vidne eller som pårørende.
 • Læge kan henvise
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Samarbejdspartnere kan henvende sig