Socialtandpleje

Kriterier ikon

Kriterier

 • Borgere med særlige sociale problemer fx gadehjemløse, borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed og visse borgere i misbrugsbehandling.
 • Borgere, der pga. sociale problemer ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i omsorgs- og specialtandplejen eller i privat tandlægepraksis - og som ud fra en tandfaglig vurdering har et behandlingsbehov, som er omfattet af tilbuddet om socialtandpleje.
Koncept ikon

Koncept

Socialtandpleje er et tilbud om akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller i privat praksis.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hvis du har ondt i dine tænder eller andre problemer, kan Tandplejen hjælpe dig.
 • Noget om smerter/bedøvelse?? Vi sørger for at behandle dig, så det ikke gør ondt??
 • Når du er visiteret, er tilbuddet gratis for dig.
 • Forventninger? Møde op til behandlinger er slut?
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient kan henvende sig
 • Medarbejdere på herberg og varmestue kan henvende sig

Særligt om visitation

Visitation til socialtandplejen sker enten i en mundtlig dialog mellem Tandplejen og medarbejdere på herberg, varmestue eller andre tilbud - eller skriftligt og sker i overensstemmelse med gældende regler for behandling af personoplysninger.

For borgere, som ikke er tilknyttet et tilbud, kan der rettes henvendelse til socialforvaltningen i borgerens bopælskommune med henblik på en afklaring af, om borgeren tilhører målgruppen.

Visitationen sker på baggrund af en vurdering af om:

 • borgeren tilhører målgruppen
 • borgeren har et konkret behandlingsbehov
 • borgeren kan benytte andre tandplejetilbud
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.06.2021.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Tandplejens Specialcenter for Voksentandpleje
Filstedvej 10
9000 Aalborg