Særlig indsats for børn og familier i udsatte positioner

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier, børn og unge 0-18 år.
Koncept ikon

Koncept

Familiegrupperne tilbyder støtte til familier samt børn og unge med behov for en særlig indsats. Det kan være råd og vejledning eller støttende indsatser i henhold til Barnets Lov.

Lægen kan opfordre familien til at opsøge råd og vejledning i familiegrupperne eller tilbyde familien, at der tages kontakt under konsultationen med henblik på at få en tid til en samtale.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Som forældre eller kommende forældre kan I få familieorienteret rådgivning af familiegrupperne.
 • Rådgivningen kan både gives til hele familien og til enkelte medlemmer af familien.
 • Rådgivningen kan gives uden, der er iværksat andre former for støtte.
 • Rådgivningen og støtten kan gives i hjemmet og kan også bestå i, at I bliver henvist til andre afdelinger i kommunen eller andre relevante myndigheder, som kan give den relevante rådgivning og vejledning.
 • Rådgivningen kan være anonym.
 • Har dit barn en funktionsnedsættelse, er det Specialgruppen for Børn og Unge, der tilbyder rådgivningen.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig

Familiegruppen
99 31 30 80

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 10.06.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Indsatsen foregår i den familiegruppe, der hører til familiens distrikt.
Specialgruppen for Børn og Unge er kommunedækkende og hjælper børn og unge med handicap.