Hjælpemidler, inkontinens (bleer)

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bosat i Aalborg Kommune.
  • Være fyldt 18 år.
  • Patienten skal være udredt af praktiserende læge eller sygehus, så der ikke er yderligere mulighed for udredning og behandling.
  • Inkontinenslidelsen skal være varig.
Koncept ikon

Koncept

Ansøgning om inkontinens-hjælpemidler efter Serviceloven § 112.

Kontinenssygeplejersken foretager altid en sygeplejefaglig udredning og vurdering ud fra principperne om Minimal Care.

Der er særlig fokus på velfungerende mavetarmfunktion, væskeindtag, regelmæssige toiletbesøg samt forebyggelse af urinvejsinfektion.

Det er kontinenssygeplejersken, der har bevillingskompetencen til inkontinenshjælpemidlerne.

Praktiserende læge eller speciallæge kan sende en erklæring til kommunen efter endt undersøgelse og behandling.

Patienten kan også selv kontakte kommunen. Hvis der er behov for en lægefaglig vurdering, kan kommunen tage kontakt til lægen.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Der kan gå op til 8 uger, før der træffes afgørelse på din ansøgning om bevilling.
  • Kontinenssygeplejersken tager kontakt til dig og laver en vurdering i forhold til dit behov.
  • Der gives ikke refusion på bleer, der er indkøbt, før der er truffet afgørelse i sagen.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient skal henvende sig til Kontaktcentret

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby 
Telefon: 9982 5000

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 22.09.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

I patientens eget hjem.