Sygepleje

Indsatser som rummer sygeplejefaglige opgaver til forskellige målgrupper og problemstillinger.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år.
 • Behov for sygeplejefaglig vurdering.
 • Læge skal henvende sig telefonisk
 • Behov for sygepleje/behandling af sygeplejerske.
 • Skal selv eller ved hjælp fra pårørende eller andet netværk kunne transportere sig til en sygeplejeklinik.
 • Sygeplejeklinikken skal have modtaget en ordination via en korrespondance fra praktiserende læge, speciallæge, sygehus eller lignende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patienten skal være immobil eller sengeliggende, og kun med stort besvær vil kunne nå frem til egen læge eller et ambulatorium for at få taget en blodprøve.
 • Blodprøverne må ikke være akutte, de skal bestilles minimum én uge i forvejen.
 • Læge skal rekvirere prøver i WebReq
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Have en livstruende sygdom uanset diagnose og alder.
 • Være i sidste fase af livet med behov for lindrende behandling og pleje.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • For nogle typer kropsbårne hjælpemidler skal særlige indikationer være opfyldt.
 • Kommunen foretager en konkret vurdering af, om kriterierne er opfyldt.
 • Patient skal selv søge på borger.dk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patienter skal have en insulin/injektionskrævende eller tabletkrævende diabetes, evt. en kombinationsbehandling med insulin/injektion og tabletter.
 • Lægelige oplysninger skal foreligge i sagen.
 • Patienten skal selv søge på borger.dk
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Patienten skal være udredt af praktiserende læge eller sygehus, så der ikke er yderligere mulighed for udredning og behandling.
 • Inkontinenslidelsen skal være varig.
 • Patient skal henvende sig til Kontaktcentret