Sygepleje

Indsatser som rummer sygeplejefaglige opgaver til forskellige målgrupper og problemstillinger.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Behov for sygepleje/behandling af sygeplejerske.
 • Skal selv eller ved hjælp fra pårørende eller andet netværk kunne transportere sig til en sygeplejeklinik.
 • Sygeplejeklinikken skal have modtaget en ordination via en korrespondance fra praktiserende læge, speciallæge, sygehus eller lignende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år.
 • Behov for sygeplejefaglig vurdering.
 • Læge skal henvende sig telefonisk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patienten skal være immobil eller sengeliggende, og kun med stort besvær vil kunne nå frem til egen læge eller et ambulatorium for at få taget en blodprøve.
 • Blodprøverne må ikke være akutte, de skal bestilles minimum én uge i forvejen.
 • Læge skal rekvirere prøver i WebReq
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Have en livstruende sygdom uanset diagnose og alder.
 • Være i sidste fase af livet med behov for lindrende behandling og pleje.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • For nogle typer kropsbårne hjælpemidler skal særlige indikationer være opfyldt.
 • Kommunen foretager en konkret vurdering af, om kriterierne er opfyldt.
 • Patient skal selv søge på borger.dk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Lægelige oplysninger skal foreligge i sagen.
 • Patienten skal have tabletkrævende diabetes, der lægeligt vurderet kræver jævnlige blodsukkermålinger, eller
 • Patienten skal have diabetes, der kræver kombinationsbehandling med insulin/injektion og tabletter, eller
 • Patienten skal have insulinkrævende diabetes.
 • Patienten skal selv søge på borger.dk
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Patienten skal være udredt af praktiserende læge eller sygehus, så der ikke er yderligere mulighed for udredning og behandling.
 • Inkontinenslidelsen skal være varig.
 • Patient skal henvende sig til Kontaktcentret
 • Konstateret hjertesvigt ved EKKO (ultralydscanning) med resultatet EF ≤ 40.
 • Fuldt optitreret i medicin til den maksimalt tolerable dosis og stabil.
 • Patienter i NYHA kategorierne 2, 3 og 4 inkluderes.
 • Fast bopæl og læge i Region Nordjylland.
 • Patienten skal være motiveret for tilbuddet.
 • Kontaktbar på telefon eller mulighed for kommunikation via pårørende.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise