Hjælpemidler, kropsbårne (støttestrømper, stomi, parykker, bandager m.m)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • For nogle typer kropsbårne hjælpemidler skal særlige indikationer være opfyldt.
 • Kommunen foretager en konkret vurdering af, om kriterierne er opfyldt.
Koncept ikon

Koncept

Patienten skal selv kontakte kommunen. Hvis der er behov for en lægefaglig vurdering, kan kommunen anmode lægen om en attest.

Hjælpemidler, der er ordineret som led i en (hospitals)behandling kan IKKE bevilges af kommunen. I nogle tilfælde udlånes hjælpemidlerne af hospitalet.

Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og understøtte, at patienten kan føre en selvstændig tilværelse, så patienten i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv.

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage til kommunen, er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler fx:

 • Ortopædisk fodtøj (særlige indikationer om lidelsens sværhedsgrad skal være opfyldt)
 • Støttestrømper
 • Arm- og benproteser
 • Støttekorsetter og bandager m.v. (særlige indikationer om lidelsens sværhedsgrad skal være opfyldt)
 • Parykker
 • Brystproteser
 • Stomihjælpemidler
 • Kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser.

Der ydes hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.
 • Du kan selv ansøge om hjælpemidlet på borger.dk ved at søge på ”Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler”.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient skal selv søge på borger.dk

Patienten skal selv søge kommunen om hjælpemidler på borger.dk
Ansøg om kropsbårne hjælpemidler (borger.dk)

Ved spørgsmål eller behov for hjælp til ansøgningen, kan Kontaktcentret kontaktes.

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby 
Telefon: 9982 5000

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 22.09.2022.
Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for borgere i Aalborg Kommune, der er dog egenbetaling på ortopædisk fodtøj.