Kørsel

Aalborg Kommunes visiterede kørselsordning til borgere, der ikke kan benytte offentligt transport.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
  • Pensionist og ikke i stand til at bruge offentlig transport.
  • Patient skal henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)