KOL hjemmemonitorering (TeleCare Nord)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Have fast bopæl og praktiserende læge i Region Nordjylland.
 • Have mange symptomer, to eksabationer eller én indlæggelse for KOL det sidste år.
 • FEV1 <50 % af forventet, og /eller være i iltbehandling.
 • I behandling eller motiveret for behandling for sin KOL-lidelse.
 • Kontaktbar på telefon.
 • Det er muligt at inkludere patienter med KOL, som ikke opfylder kriterierne, men som skønnes at kunne have effekt af tilbuddet.
Koncept ikon

Koncept

Jf. aftale med Region Nordjylland foregår Telemedicin som et samarbejde mellem den praktiserende læge og de sundhedsfaglige i kommunen og på hospitalet, som har kommunikationen med borgere.

Hjemmemonitoreringen registrerer puls, blodtryk, vægt og saturation, og giver hjemmesygeplejersken mulighed for at følge værdierne.

En sygeplejerske overvåger patientens målinger og besvarelser, og hvis der er symptomer på eksabation kontaktes patienten. Hjemmeplejen kan hjælpe med målinger, hvis patienten ikke selv kan.

For nogle patienter vil der være behov for at vurdere grænseværdierne med henblik på justering ud fra patientens KOL, hvis disse er habituelle for patienten. Det er en lægefaglig opgave at vurdere og justere grænseværdierne enten i almen praksis, eller på sygehuset, hvis patienten følges her.

For patienter med uventet lav saturation er der mulighed for at henvise til subakut arteriepunktur og vurdering med henblik på ordination eller justering af nasalt ilttilskud. Dette tilbydes i sygehusets lungeambulatorium inden to hverdage.

Se den fulde forløbsbeskrivelse for Telecare Nord på sundhed.dk

Telemedicinen indeholder udstyr til patienten i form af:

 • en tablet
 • et BT apparatur
 • en SaO2 måler og
 • eventuelt en vægt.  
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Tilbuddet TeleCare Nord bidrager til, at du får mere indsigt i din sygdom og får viden, så du bedre kan tage hånd om dig selv og forebygge indlæggelser.
 • Telemedicinen indeholder udstyr, som gør det muligt for en sygeplejerske at monitorere din sygdom.
 • Du kan være med i tilbuddet, så længe du har glæde af det.
 • Den sygeplejerske, der tager kontakt til dig efter henvisningen, vil også blive din faste kontaktperson.
 • Oplæring og monitorering kan foregå på sundhedscentret i hold, hvis du kan deltage i det og ellers i eget hjem.
 • Dine pårørende må meget gerne være med.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise

Aalborg Sundhedscenter
Nordkraft,
Teglgårds Plads 9 1
9000 Aalborg
Telefon: 9931 3458

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.09.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Aalborg Sundhedscenter, i eget hjem eller på et plejehjem.

Relaterede indsatser