Lungesygdomme

Indsatser som skal give patienter med en lungesygdom mere viden og flere ressourcer i forhold til at kunne mestre deres sygdom.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Let til meget svær KOL, bronciektasi, emfysem, lungefibrose og sarciodose.
 • Gælder IKKE astma.
 • Selvhjulpen.
 • Ingen kontraindikationer for rehabilitering
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus skal henvise
 • Have praktiserende læge i Region Nordjylland.
 • Svær KOL (GOLD klasse D).
 • Motiveret og kontaktbar på telefon.
 • Hvis patienten kan have effekt af tilbuddet uden at opfylde ovenstående kriterier.
 • Ved behov for ændring af grænseværdier i forløbet - se forløbsbeskrivelse TeleCare Nord.
 • Henvisning til subakut arteriepunktur - se forløbsbeskrivelse TeleCare Nord.
 • Læge skal sende korrespondance med overskriften "KOL TeleCare Nord"
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Har eller har haft kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende og ikke lide af senhjerneskade, schlerose eller parkinson.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i/omkring Gandrup og Storvorde
 • Fyldt 18 år
 • Have diabetes type-2, hjerte-karsygdom eller lungesygdom
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise