Lungesygdomme

Indsatser som skal give patienter med en lungesygdom mere viden og flere ressourcer i forhold til at kunne mestre deres sygdom.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Let til meget svær KOL, bronciektasi, emfysem, lungefibrose og sarciodose.
 • Gælder IKKE astma.
 • Selvhjulpen.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise
 • Have fast bopæl og praktiserende læge i Region Nordjylland.
 • Have mange symptomer, to eksabationer eller én indlæggelse for KOL det sidste år.
 • FEV1 <50 % af forventet, og /eller være i iltbehandling.
 • I behandling eller motiveret for behandling for sin KOL-lidelse.
 • Kontaktbar på telefon.
 • Det er muligt at inkludere patienter med KOL, som ikke opfylder kriterierne, men som skønnes at kunne have effekt af tilbuddet.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Du er, eller har været, ramt af kritisk sygdom som kræft, hjertekar sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller behandlingskrævende gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient skal søge ved Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Bo i en af de oplandsbyer, hvor tilbuddet finder sted.
 • Fyldt 18 år
 • Have type 2-diabetes, hjerte-kar- eller lungesygdom.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise