Lungesygdomme

Indsatser som skal give patienter med en lungesygdom mere viden og flere ressourcer i forhold til at kunne mestre deres sygdom.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Let til meget svær KOL, bronciektasi, emfysem, lungefibrose og sarciodose.
 • Gælder IKKE astma.
 • Være selvhjulpen.
 • Ingen kontraindikationer for rehabilitering
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bosat i Region Nordjylland og have praktiserende læge i Nordjylland.
 • Skal have svær KOL (GOLD klasse D).
 • Skal være motiveret og kunne kontaktes på telefon.
 • Patienter, som ikke opfylder kriterierne, men som skønnes at kunne have effekt af tilbuddet.
 • Læge skal sende korrespondance med overskriften "KOL"
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have eller have haft kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig