Lunge-rehabilitering

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Let til meget svær KOL, bronciektasi, emfysem, lungefibrose og sarciodose.
 • Gælder IKKE astma.
 • Selvhjulpen.
Koncept ikon

Koncept

Patienten indkaldes til en afklarende samtale, hvor der udarbejdes en individuel forløbsplan på baggrund af patientens ressourcer, behov og hverdagsliv.

Planen kan rumme følgende elementer:

 • mestring af sygdom
 • fysisk træning på hold
 • ernæringsvejledning
 • rygestopstilbud
 • alkoholrådgivning
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du henvises til et forløb på Aalborg Sundhedscenter. Her bliver du indkaldt til en afklarende samtale, hvor der lægges en plan for dit forløb.
 • Forløbet bliver sammensat af forskellige indsatser, som giver dig redskaber til at håndtere din hverdag med sygdom.
 • Forløbet foregår på hold eller kan være individuelt tilrettelagt.
 • Sundhedscenteret kan kontaktes på telefon: 99 31 34 58
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus skal henvise

Aalborg Sundhedscenter
Nordkraft, niveau 9
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg
Telefon: 99 31 34 58 

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 23.03.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering ved den afklarende samtale.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Aalborg Sundhedscenter
Nordkraft, niveau 9
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg