Klyngesamarbejde

Samarbejde i 3 kvalitetsklynger i Aalborg Kommune

De tre klyngepakker

  • Klyngepakke 1: Kommunens sundhedstilbud til patienter med kronisk sygdom, herunder reklame for hjemmeside til praktiserende læger (Kommissorie KLU 26.09.2019).

  • Klyngepakke 2: Den ældre medicinske patient på plejehjemmet (Kommissorie KLU 26.09.2019).

  • Klyngepakke 3: Udeblevne børn fra børneundersøgelser, sårbare familier - Samarbejdet med Sundhedsplejen og Tværfagligt Team, (Kommissorie KLU 26.09.2019).

Læs mere om de nordjyske klynger på sundhed.dk

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, hvis du ønsker samarbejdsaftalen tilsendt som pdf.

Du kan også bestille samarbejdsaftalen ved at ringe på telefon: 2520 1939