Socialpsykiatriske udfordringer

Indsatser målrettet personer med socialpsykiatrisk udfordringer

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage førtidspension eller bo på botilbud.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Støttepersoner kan henvende sig
 • Fra 18 år og op til folkepensionsalderen.
 • Have fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Modtage førtidspension.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Pårørende kan henvende sig
 • Støttepersoner kan henvende sig