Socialpsykiatriske udfordringer

Indsatser målrettet personer med socialpsykiatrisk udfordringer

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage førtidspension eller bo på botilbud.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Støttepersoner kan henvende sig
 • FREMDRIFT er for borgere med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne eller risiko for at udvikle nedsat funktionsevne.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Modtage førtidspension.
 • Læge kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise