Søgning: diabetes

10 resultater

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
Indsatser
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patienter skal have en insulin/injektionskrævende eller tabletkrævende diabetes, evt. en kombinationsbehandling med insulin/injektion og tabletter.
 • Lægelige oplysninger skal foreligge i sagen.
 • Patienten skal selv søge på borger.dk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Type 2-Diabetes
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Have eller have haft kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Tilbuddet oprettes i oplandsbyerne - primært Gandrup og Storvorde.
 • Fyldt 18 år
 • Have type 2-diabetes, hjerte-kar- eller lungesygdom.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 65 år eller være visiteret til godkendt udbyder af madservice.
 • Sondeernæring (alder < 16 år).
 • IKKE specifik vejledning ved nydiagnosticeret cøliaki, Low FOODMAP-diæt eller kronisk nyre-insufficiens med specifikke grænseværdier for kalium/natrium/fosfat.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Arbejder om natten.
 • Behøver ikke at være bosat i Aalborg Kommune.
 • Arbejdsgiver skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for vaneændringer.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for livsstilsændringer – f.eks. i forhold til kost og/eller motion, alkohol eller tobak/nikotin.
 • Også egnet til patienter med kronisk sygdom – kræft, hjerte-/kar, diabetes 2 og KOL.
 • Patienten skal have en smartphone og forstå at bruge den.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
Andet indhold

Diabetes

Sundhedstilbud til patienter, som er i risiko for at udvikle diabetes eller, som har diabetes. Formålet er at øge patientens handlekompetence i forhold til sygdommen.

Hjælpemidler

Ved sygdom eller en midlertidig/varig funktionsnedsættelse kan der bevilges eller lånes hjælpemidler.