Diabetes

Sundhedstilbud til diabetikere eller patienter, som er i risiko for at udvikle diabetes. Formålet er at øge patientens handlekompetence i relation til sygdommen.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune - Sejlflod området.
 • Fyldt 18 år.
 • Høj risiko for at udvikle diabetes type-2 eller hjerte-kar-sygdom uden endnu at have det.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Have eller have haft kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Diabetes type 1 og 2.
 • Gentagende hypo/hyperglykæmier.
 • Kunne forstå eller udtrykke sig på dansk eller have mulighed for at få hjælp til dette.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patienter skal have en insulin/injektionskrævende eller tabletkrævende diabetes, evt. en kombinationsbehandling med insulin/injektion og tabletter.
 • Lægelige oplysninger skal foreligge i sagen.
 • Patienten skal selv søge på borger.dk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller skal til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende og ikke lide af senhjerneskade, schlerose eller parkinson.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Sejlflodområdet
 • Fyldt 18 år
 • Have diabetes type-2, hjerte-karsygdom eller lungesygdom
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning