Diabetes

Sundhedstilbud til patienter, som er i risiko for at udvikle diabetes eller, som har diabetes. Formålet er at øge patientens handlekompetence i forhold til sygdommen.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Type 2-Diabetes
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Du er, eller har været, ramt af kritisk sygdom som kræft, hjertekar sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller behandlingskrævende gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Lægelige oplysninger skal foreligge i sagen.
 • Patienten skal have tabletkrævende diabetes, der lægeligt vurderet kræver jævnlige blodsukkermålinger, eller
 • Patienten skal have diabetes, der kræver kombinationsbehandling med insulin/injektion og tabletter, eller
 • Patienten skal have insulinkrævende diabetes.
 • Patienten skal selv søge på borger.dk
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient skal søge ved Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Bo i en af de oplandsbyer, hvor tilbuddet finder sted.
 • Fyldt 18 år
 • Have type 2-diabetes, hjerte-kar- eller lungesygdom.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise