Diabetes

Sundhedstilbud til diabetikere eller patienter, som er i risiko for at udvikle diabetes. Formålet er at øge patientens handlekompetence i relation til sygdommen.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • I høj risiko for at udvikle diabetes type-2 eller hjerte-kar-sygdom uden endnu at have det.
 • Foregår i Aalborg Øst og Gandrup.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have eller have haft kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Diabetes type 1 og 2.
 • Gentagende hypo/hyperglykæmier.
 • Skal kunne forstå eller udtrykke sig på dansk eller have mulighed for at få hjælp til dette.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Patienter skal have en insulin/injektionskrævende eller tabletkrævende diabetes, evt. en kombinationsbehandling med insulin/injektion og tabletter.
 • Lægelige oplysninger skal foreligge i sagen.
 • Patient skal henvende sig til Kontaktcentret