Stress

Indsatser som har til formål at forebygge udvikling eller forværring af stress hos forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Opleve stress.
 • Være fyldt 15 år.
 • Hvis patienten er under 18 år, anbefaler vi, at han/hun taler med sine forældre om det.
 • Kunne betjene pc, mobil eller tablet.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Symptomer på stress i mindst en måned.
 • Motiveret for at meditere.
 • Ikke belastet af psykisk lidelse eller misbrug.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Såvel sygemeldte som ikke-sygemeldte patienter kan deltage.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Arbejdsmedicinsk Enhed kan henvise via digital post til Stresstilbud@aalborg.dk
 • Sygedagpengehuset kan henvise via digital post til Stresstilbud@aalborg.dk
 • Gå på en ungdomsuddannelse.
 • Symptomer på stress og psykisk mistrivsel.
 • Øget risiko for frafald.
 • Studievejleder skal ringe til den psykolog, der er tilknyttet uddannelsesinstitutionen
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Udsendt for Danmark i mindst 28 dage.
 • Militærpersonale, beredskab, sundhedsfagligt personale eller politi.
 • Pårørende til en tidligere udsendt.
 • Læge kan kontakte veterankoordinator
 • Patient kan henvende sig
 • Jobcenter kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune
 • Stressramt
 • I krise
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Modtage førtidspension
 • Bo i Aalborg Kommune
 • I målgruppen for at modtage bostøtte
 • Være motiveret for forandring
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig