Stress

Indsatser som har til formål at forebygge udvikling eller forværring af stress hos forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Symptomer på stress i mindst en måned.
 • 16-25 år.
 • Motiveret for gruppeforløb og for at meditere.
 • Ikke belastet af psykisk lidelse eller misbrug.
 • Kunne forstå og tale dansk.
 • Ingen krav til uddannelse eller jobstatus
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Ungerådgivningen kan henvise
 • Fyldt 18 år
 • Symptomer på stress i mindst en måned.
 • Motiveret for at meditere.
 • Ikke belastet af psykisk lidelse eller misbrug.
 • Kunne forstå og tale dansk.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Arbejdsmedicinsk Enhed kan henvise
 • Sygedagpengehuset kan henvise
 • Opleve stress.
 • Være fyldt 15 år.
 • Hvis patienten er under 18 år, anbefaler vi, at han/hun taler med sine forældre om det.
 • Kunne betjene pc, mobil eller tablet.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune
 • Stressramt
 • I krise på grund af skilsmisse, parbrud, stress, arbejdsløshed meget mere.
 • Patient skal selv tilmelde sig