Stress

Indsatser som har til formål at forebygge udvikling eller forværring af stress hos forskellige målgrupper.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Symptomer på stress i mindst en måned.
 • Motiveret for at meditere og deltage på hold.
 • Ikke belastet af psykisk lidelse eller misbrug.
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have mulighed for at møde én gang om ugen i ni uger.
 • Såvel sygemeldte som ikke-sygemeldte patienter kan deltage.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Arbejdsmedicinsk Enhed kan henvise via digital post til Stresstilbud@aalborg.dk
 • Sygedagpengehuset kan henvise via digital post til Stresstilbud@aalborg.dk
 • Gå på en ungdomsuddannelse.
 • Symptomer på stress og psykisk mistrivsel.
 • Øget risiko for frafald.
 • Studievejleder skal ringe til den psykolog, der er tilknyttet uddannelsesinstitutionen
 • Være bosat i Aalborg Kommune.
 • Have været udsendt for Danmark i mindst 28 dage fx militærpersonale, beredskab, sundhedsfagligt personale og politi.
 • Være pårørende til en tidligere udsendt.
 • Læge kan kontakte veterankoordinator
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygedagpengehus kan henvise
 • Jobcentret kan henvise