Sygdom og smerte

Indsatser med fokus på at lindre og støtte eller give redskaber til patienter med kroniske smerter eller en kronisk og/eller livstruende sygdom.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Kroniske smerter i mere end 3-6 måneder.
 • Smerter er forstyrrende for hverdagen.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Have en livstruende sygdom uanset diagnose og alder.
 • Være i sidste fase af livet med behov for lindrende behandling og pleje.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Sygemeldt i sygedagpengesystemet i mindst 4 uger.
 • Jobcenter skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Ondt i ryggen i mindst 4 uger.
 • Omfatter borgere, som ikke er sygemeldte eller borgere, som er sygemeldt af kortere varighed.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Opfylde kriterier for vedligeholdende træning.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Symptomer fra knæ eller hofte.
 • Forstå og udtrykke sig på dansk.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Patient kan søge ved Kontaktcentret
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Behandlingskrævende fødevareallergi, børneeksem og/eller astmatisk bronchitis.
 • Bo i et røgfrit hjem.
 • Bo i et hjem uden dyr med pels.
 • Læge eller sundhedsplejerske kan henvise til vuggestueplads
 • Læge eller børnelæge kan henvise til børnehaveplads
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Konstateret osteoporose via DEXA scanning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende og ikke lide af senhjerneskade, schlerose eller parkinson.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig