Sygdom og smerte

Indsatser med fokus på at lindre og støtte eller give redskaber til patienter med kroniske smerter eller en kronisk og/eller livstruende sygdom.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Kroniske smerter i mere end 3-6 måneder.
 • Intensiteten af smerter er forstyrrende for hverdagen.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Patient med livstruende sygdom, uanset diagnose og alder.
 • Være en aldrende patient i den sidste fase af livet, der har behov for lindrende behandling.
 • Læge skal sende korrespondance med overskriften "Palliation"
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Sygemeldt i sygedagpengesystemet i mindst 4 uger.
 • Være over 18 år.
 • Jobcenter skal henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have haft ondt i ryggen i mindst 4 uger.
 • Omfatter borgere, som ikke er sygemeldte eller borgere, som er sygemeldt af kortere varighed.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Opfylde kriterierne for vedligeholdende træning.
 • Have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Have behov for en individuelt tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Symptomer fra enten knæ eller hofte.
 • Kunne forstå og udtrykke sig på dansk.
 • Læge kan sende en korrespondance (kommunen laver vurdering og visitation)
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (modtager ansøgninger til visitationen).
 • Sygehus kan henvise via sul §140 Genoptræningsplan.
 • Bosat i Aalborg Kommune
 • Børn med fødevareallergi, børneeksem og/eller astmatisk bronchitis
 • Bo i et røgfrit hjem
 • Bo i et hjem uden pelsbærende dyr
 • Vuggestue: Egen læge eller sundhedsplejerske kan ansøge til Udviklingsafsnit for Børn og Unge, Nygade 3, Nørresundby.
 • Børnehave: Læge eller børnelæge kan henvise til Børneafdelingen på Aalborg Sygehus Nord.
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have fået konstateret osteoporose via DEXA scanning.
 • Osteoporose er en særlig aftale, og derfor undtaget fra visitation.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig