Tolke

Ved behov for tolk til kommunale attester, skal tolken bestilles ved et tolkebureau godkendt af kommunen.

Tolk til kommunale attester i Aalborg Kommune

Ved behov for tolk til kommunale attester skal lægen bestille tolk ved et tolkebureau godkendt af kommunen.
Bemærk, at pr. 1.12.2020 godkender Aalborg Kommune kun tolk booket via Aalborg Kommunes Tolkekontor. 
Kommunen afholder udgiften til tolken. Tolkeopgaven til kommunale attester må ikke overlades til børn eller andre familiemedlemmer.

Der er mulighed for enten telefontolk, videotolk eller fremmøde tolk.
Når patienten har bestilt tid til attest, bookes tolken ved Aalborg Kommunens Tolkekontor.
Der tilbydes både tolk til fremmedsprog samt tegnsprogstolkning til hørehæmmede til udfærdigelse af kommunale attester.

Vejledning til at booke tolk ved Tolkekontoret

Tolkekontorets åbningstid: Mandag-fredag kl. 7.45-13.00 samt torsdag kl. 15.00-17.00.

Ring til Aalborg Kommunes Tolkekontor på telefon: 9931 3129 og oplys hvilken:

  • Dato I ønsker tolk.
  • Tidspunkt I ønsker tolk.
  • Sprog, der skal tolkes på (eventuelt tegnsprogstolk til hørehæmmede).
  • Om det er telefon, video eller fremmødetolkning. 
  • Borgerens CPR nummer.
  • Hvilken medarbejder i Aalborg Kommune, der har bestilt attesten.

Hvis I har bestilt telefontolk:

  • I modtager en e-mail med tolkens navn og telefonoplysninger.

Hvis I har bestilt fremmødetolk:

  • I modtager en e-mail med tolkens navn og telefonoplysninger.

Hvis I har bestilt videotolk:

  • Få oplyst en e-mail på tolken som I skal invitere over Teams.

Hvis I har spørgsmål til jeres tolkebookning, kontakt:

Hvis I ikke kan komme igennem pr. telefon, er I altid velkomne til, at sende en mail om, at I ønsker en opringning.

Tolkekontorets åbningstider: mandag-fredag kl. 7.45-13.00 samt torsdag kl. 15.00-17.00.