Farmaceutisk medicingennemgang på botilbud

Aalborg Kommune har ansat en farmaceut, som den praktiserende læge kan trække på til at lave en farmaceutisk medicingennemgang til borgere med tilknytning til Voksenafdelingens tilbud.

Aalborg Kommune har ansat en farmaceut, som den praktiserende læge kan trække på til at lave en farmaceutisk medicingennemgang til borgere med tilknytning til Voksenafdelingens tilbud.

Behov og afleveringsfrist aftales direkte med farmaceuten og kan være kompleks medicinhåndtering eller særligt fokus på mulige interaktioner.

Farmaceuten laver på baggrund af den farmaceutiske medicingennemgang et forslag til den praktiserende læge med fund og eventuelle anbefalinger.

Målgruppe

  • Borgere med tilknytning på til Voksenafdelingens tilbud i Aalborg Kommune.

  • Behov for gennemgang af samlet medicinliste med fokus på at sætte behandlingsforløb i gang, nytilflyttede borgere eller andre problemstillinger, som vurderes at være aktuelle for patientsikkerheden.

Tilmelding og visitation

  • Læge kan henvende sig telefonisk eller på mail. Tilbydes i forbindelse med sundhedstjek på botilbud.

Kontakt