Samarbejdsmodel mellem praktiserende læger og plejepersonale på plejecentre

Formålet med samarbejdsmodellen er at forbedre den sundhedsfaglige indsats for borgere i plejebolig. Modellen skal ses som inspiration til et godt samarbejde.

Se samarbejdsmodel mellem praktiserende læger og plejepersonale på plejecentre