Vejledning for samarbejdet mellem almen praksis og Rusmiddelafsnittet

Vejledningens formål er at synliggøre de indbyrdes roller mellem Almen Praksis og Rusmiddelafsnittet, og hermed forebygge fremtidige udfordringer 

Vejledning for samarbejdet mellem almen praksis og Rusmiddelafsnittet

Vejledningens formål er at synliggøre de indbyrdes roller mellem Almen Praksis og Rusmiddelafsnittet og hermed forebygge fremtidige udfordringer i samarbejdet. Vejledningen er ikke forpligtende, men har til formål at understøtte samarbejdet.

Vejledningen er struktureret ud fra en række begivenheder, hvor arbejdsgange og ansvarsområder for henholdsvis Almen Praksis og Rusmiddelafsnittet er tydeliggjort.

Rusmiddelafsnittet forpligter sig til fremadrettet, som minimum at sende besked til Almen Praksis via MedCom ved opstart og afslutning af misbrugsbehandling (såfremt der er samtykke fra borgeren) samt besvare korrespondancer undervejs i behandlingsforløb. 

Almen Praksis kan kontakte Rusmiddelafsnittet telefonisk på 9931 5740.

Vejledning for samarbejdet mellem Almen Praksis (AP) og Rusmiddelafsnittet i Aalborg Kommune

Bilag om forsorgshjem og misbrugsbehandling i Aalborg Kommune

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, hvis du ønsker samarbejdsaftalen tilsendt som pdf.

Du kan også bestille samarbejdsaftalen ved at ringe på telefon: 2520 1939.