Kommunalt Lægeligt udvalg (KLU)

Kommunalt Lægeligt Udvalg har repræsentanter fra Aalborg Kommune og PLO- Aalborg

Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU)

Formålet er at styrke dialog og samarbejde samt sikre, at indsatsområder i landsoverenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt.

Mødes fire gange om året.

Mødekalender 2021

 • Torsdag den 21. januar 2021.
 • Torsdag den 27. maj 2021, kl. 15-17 (Danmarksgade 17, 2. sal, mødelokale 1+2).
 • Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15-17 (Danmarksgade 17, 2. sal, mødelokale 1+2).
 • Torsdag den 2. december 2021 kl. 15-17 (Danmarksgade 17, 2. sal, mødelokale 1+2).

Forretningsorden for KLU godkendt 15. februar 2016

Vejledning om Kommunalt Lægeligt Udvalg, OK 1. april 2011

Sammensætning

PLO-Aalborg

 • Formand Mette Bolvig Poulsen, praktiserende læge, Lægerne Kennedy Arkaden.
 • Næstformand Anne Mette Lynge Andersen, praktiserende læge, Lægerne Skrågade 13.
 • Christa Blåsvær, praktiserende læge, Lægerne Sauers Plads.
 • Christine Houe, praktiserende læge, Lægeklinikken Sulsted.
 • Dennis Staahltoft, praktiserende læge, Nytorv Lægeklinik.
 • Louise Tolnov, praktiserende læge, Lægerne i Gug.
 • Christian Lonsdale, Helsehuset, Lille Borgergade .

Aalborg Universitetshospital

 • Jan Nybo, forløbschef, speciallæge i Almen medicin, speciallæge i Klinisk Biokemi.

Socialmedicinsk Enhed

 • Marianne Rudbeck, ledende overlæge.

Aalborg Kommune

 • Bente Graversen, formand for udvalget, direktør Sundheds- og Kulturforvaltningen.
 • Carsten Møller Beck, Ældre- og Sundhedschef, (ÆH).
 • Lisbet Trap-Jensen Torp, chefkonsulent, (ÆH).
 • Charlotte Houmøller Sprøgel, sekretariatschef Jobcenter Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, (FB).
 • Tina Maria Larsen, Centerleder Børne- og Familieafdelingen (FB).
 • Lise Bech Andersen, Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR-Aalborg, Skoleforvaltningen
 • Praksiskonsulenter:
  • Pernille Smalbro Hylleberg, praktiserende læge og praksiskonsulent.

KLU-sekretariat

 • Lars Lund, Sundheds- og Kulturforvaltningen.
 • Karina Vestergaard, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
 • Bodil Margrethe Nielsen , Ældre- og Handicapforvaltningen.

Referater 2021

Referat inklusiv bilag 21. januar 2021

1. Godkendelse af dagsorden.
2.
- a. Den kommunale praksiskonsulent, status og opgaver
- b. Temaer i årshjul for Kommunalt Lægelig Udvalg i 2021.
3.
- a. Orientering om projekt medicingennemgang på botilbud og specialplejehjem.
- b. Kort orientering om driftsfora, samt drøftelse af sikring af kobling mellem driftsfora og Kommunalt Lægelig Udvalg.
- c. Orientering om ibrugtagning af ”Kontakt Læge” app i Ældre og Sundhed
- d.Orientering om status på anvendelse af kommunens tolkekontor i forbindelse med kommunale attester.
- e.Formand for PLO-K og direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen har ordet.
4. Evt.