Kommunalt Lægeligt udvalg (KLU)

Kommunalt Lægeligt Udvalg har repræsentanter fra Aalborg Kommune og PLO- Aalborg

Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU)

Formålet er at styrke dialog og samarbejde samt sikre, at indsatsområder i landsoverenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt.

Mødes fire gange om året.

Forretningsorden godkendt maj 2021

Vejledning om Kommunalt Lægeligt Udvalg, OK 1. april 2011

Sammensætning

PLO-Aalborg

 • Formand: Mette Bolvig Poulsen, praktiserende læge, Lægerne Kennedy Arkaden.
 • Næstformand: Anne Mette Lynge Andersen, praktiserende læge, Lægerne Skrågade 13.
 • Referent: Christine Houe, praktiserende læge, Lægeklinikken Sulsted.
 • Louise Tolnov, praktiserende læge, Lægerne i Gug.
 • Christian Lonsdale, Helsehuset, Lille Borgergade .

Aalborg Universitetshospital

 • Jan Nybo, forløbschef, speciallæge i Almen medicin, speciallæge i Klinisk Biokemi.

Socialmedicinsk Enhed

 • Marianne Rudbeck, ledende overlæge.

Aalborg Kommune

 • Bente Graversen, formand for udvalget, direktør Sundheds- og Kulturforvaltningen.
 • Carsten Møller Beck, Ældre- og Sundhedschef, (ÆH).
 • Lisbet Trap-Jensen Torp, chefkonsulent, (ÆH).
 • Charlotte Houmøller Sprøgel, sekretariatschef Jobcenter Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, (FB).
 • Tina Maria Larsen, Centerleder Børne- og Familieafdelingen (FB).
 • Lise Bech Andersen, Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR-Aalborg, Skoleforvaltningen
 • Praksiskonsulenter:
  • Pernille Smalbro Hylleberg, praktiserende læge og praksiskonsulent.

KLU-sekretariatet

 • Lars Lund, Sundheds- og Kulturforvaltningen.
 • Betina Bock Johansen

 • Bodil Margrethe Nielsen , Ældre- og Handicapforvaltningen.

Referater 2021