Pårørende

Indsatser og aflastningsmuligheder til pårørende i relation til forskellige problemstillinger.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Pårørende til en person med et overforbrug, misbrug eller afhængighed af alkohol og/eller stoffer.
 • Pårørende skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Pårørende til et voksent menneske (18+ år) med langtidssygdom.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Pensionist eller efterlønsmodtager.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Borger skal indskrives hjemmefra.
 • Borger skal have givet informeret samtykke.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Voksne med følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Primært erhvervsaktive.
 • Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Diagnosticeret med demens.
 • Mistanke om demens.
 • Pårørende til en patient med demens.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig