Pårørende

Indsatser og aflastningsmuligheder til pårørende i relation til forskellige problemstillinger.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Pårørende til en person med et overforbrug eller misbrug.
 • Pårørende skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Pårørende til et voksent menneske (18+ år) med langtidssygdom.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Voksne med følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Pårørende.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sygehus kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Diagnosticeret med demens.
 • Mistanke om demens.
 • Pårørende til en patient med demens.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg kommune.
 • Hjemmeboende patienter med en demenssygdom i et tidligt stadie (let til moderat).
 • Patienter, der er under udredning for demens.
 • Pårørende til en patient med demens.
 • Patient kan henvende sig
 • Borgere med demens og deres pårørende kan henvende sig til Videnscenter for demens' Åben Rådgivning mellem 9.00-12.30 alle hverdage på telefon: 99 82 35 10.