Psykisk sårbar og sindslidende

Sociale tilbud som akutboliger, dagtilbud og misbrugsbehandling til sindslidende og psykisk sårbare.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemstillinger gennem længere tid.
 • Der kan være psykiatriske problemstillinger tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Skal henvises af barnets læge eller børnelæge.
 • Forældre skal give samtykke.
 • Læge skal henvise via sygehushenvisning med overskriften ”Børn og unge samråd”
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Er imellem 15 og 30 år.
 • Har en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Skal selv kunne transportere sig frem og tilbage.
 • Skal kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Kan i nogle tilfælde blive visiteret til tilbuddene.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Svært sindslidende med komplekse problemstillinger.
 • Lever isoleret og ensomt.
 • Misbrugsproblemer.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Være fyldt 18 år.
 • Misbrugsproblem.
 • Psykisk funktionsnedsættelse.
 • Vurderet ikke at profitere af ordinær misbrugsbehandling.
 • Patient skal henvises fra Rusmiddelafsnittet
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patienten har brug for ekstra omsorg og støtte i en kort periode.
 • Læge eller anden fagperson skal henvise per telefon