Psykisk sårbar og sindslidende

Sociale tilbud som akutboliger, dagtilbud og misbrugsbehandling til sindslidende og psykisk sårbare.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemstillinger gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give samtykke.
 • Læge kan henvise med sygehushenvisning
 • Børnelæge kan henvise med sygehushenvisning
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 15-30 år.
 • Have en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Svært sindslidende med komplekse problemstillinger.
 • Isoleret og ensom.
 • Misbrugsproblemer.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Misbrugsproblem.
 • Psykisk funktionsnedsættelse.
 • Rusmiddelafsnittet skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patienten har brug for ekstra omsorg og støtte i en kort periode.
 • Læge eller anden fagperson skal henvise telefonisk
 • Modtage førtidspension.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I målgruppe for bostøtte.
 • Motiveret for forandring.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Betydelig og varig, nedsat funktionsevne.
 • Behov for omfattende sygeplejefaglig eller pædagogisk bistand.
 • Bo i kommunal eller regional boform eller almen ældrebolig.
 • Pædagog og støttepersoner kan henvise
 • Sygeplejerske kan henvise