Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd (SEBA)

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Region Nordjylland.
  • Børn og unge op til 18 år.
  • Viser seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd overfor andre børn og unge.
Koncept ikon

Koncept

SEBA arbejder med børn og unge, som har udvist seksualiseret adfærd, og hvor der er behov for en forebyggende og/eller kortvarig indsats og sager af alvorligere karakter, der kræver en større og mere langvarig indsats.

Et forløb hos SEBA består typisk af en udredningsdel og en behandlingsdel.

Udredningen er berammet til 3-4 måneder og danner grundlag for behandlingen, der typisk har et omfang på 10-15 sessioner. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Hvis du som barn/ung er i tvivl, om du har en seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd, så kan der henvises til SEBA. Forældre, som er bekymret for deres barn, kan også henvende sig.
  • SEBA tilbyder udredning og behandling, og tilbuddet foregår individuelt.
  • Der anvendes forskellige psykologiske redskaber og test i udredningen og behandlingen.
  • Ønsker du/I at få en henvisning til SEBA, skal I kontakte familiegrupperne.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient eller forældre skal henvende sig til familiegrupperne

Fa­mi­lie­grup­pe Cen­trum
Telefon: 9931 3333

Fa­mi­lie­grup­pe Øst
Telefon: 9931 3581

Fa­mi­lie­grup­pe Nord
Telefon: 9931 3052

Fa­mi­lie­grup­pe Sydvest
Telefon: 9931 3961

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Rådgivnings- og behandlingshuset (SEBA)
Bisgårdsvej 12
9200 Aalborg SV