Tilbagemelding til almen praksis om underretning

Orientering om tilbagemelding til de praktiserende læger i Aalborg Kommune omkring håndtering af og orientering i forbindelse med underretninger fra almen praksis.

Kommunalt Lægelig Udvalg besluttede i marts 2023 at orientere almen praksis om tilbagemelding til de praktiserende læger i Aalborg Kommune omkring håndtering af og orientering i forbindelse med underretninger fra almen praksis

 Se orienteringsbrev fra Kommunalt Lægeligt Udvalg marts 2023