Specialtandpleje

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Betydelig og varig, nedsat funktionsevne.
 • Behov for omfattende sygeplejefaglig eller pædagogisk bistand.
 • Bo i kommunal eller regional boform eller almen ældrebolig.
Koncept ikon

Koncept

Kommunen tilbyder specialtandpleje til borgere, der ikke kan benytte de almindelige tilbud inden for tandpleje.

Det drejer sig typisk om borgere med betydelig og varige psykisk og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Det kan være enkelte borgere med en sindslidelse og borgere med udviklingshæmning.

Henvisning til specialtandplejen skal ske på grundlag af en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at bruge de øvrige tilbud i Tandplejen. Henvisningen foretages af den ansvarlige pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du vil altid komme til en visitationssamtale, hvor vi afklarer, om du kan få specialtandpleje.
 • Al undersøgelse, forebyggelse og behandling foregår typisk på klinikken på Filstedvej 10.
 • Du skal have en ledsager med dig til undersøgelse, forebyggelse og behandling.
 • Hvis dit helbred ændrer sig væsentligt, vil der være mulighed for omvisitering eller udvisitering.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Pædagog og støttepersoner kan henvise
 • Sygeplejerske kan henvise

Henvisningsblanket bestilles ved Specialtandplejen på:
Telefon: 99 82 34 50.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 08.09.2022.
Pris ikon

Pris

Der er en årlig egenbetaling på 2.075 kroner (grundbeløb 1. januar 2020). Beløbet dækker al behandling og forebyggelse, der er behov for og realistisk at gennemføre ud fra en tandlægefaglig bedømmelse.

Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Specialcenter for Voksentandpleje
Filstedvej 10, indgang B
9000 Aalborg