Træning af patienter med Parkinsons sygdom

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opleve forværring af sygdom.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
Koncept ikon

Koncept

Der tilbydes regelmæssig træning, hvis patient eller pårørende oplever forværring af sygdommen.

Træning kan være med til at give patienten en bedre livskvalitet, så han/hun kan bevare sin selvstændighed og forblive selvhjulpen i længere tid.

Udover træning, kan patienten få råd og vejledning i eget hjem eller på et træningscenter.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hvis du eller dine pårørende oplever en forværring i din sygdom, kan du få bevilget træning.
 • Udover træning kan du få råd og vejledning, som kan foregå i dit eget hjem, i nærmiljøet eller på et træningscenter.
 • Hvis du har problemer med transport, kan du søge om at få bevilget kørsel.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 9982 5000

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 18.02.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

I patientens eget hjem eller hos Træningsenheden i Aalborg Kommune.